Çevre Politikamız - Yeşil Ambalaj

Çevre Politikamız

YEŞİL AMBALAJ A.Ş. olarak;  

• Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve diğer yükümlülüklere uymayı çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize uygulatmayı

• Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeleri takip ederek tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almayı

• Geri dönüşüm imkânlarını araştırarak, atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirmeyi ve geri kazandırmayı

• Çevreye bırakılan katı, sıvı, gaz atıklarını ve gürültü etkisini azaltmayı

• Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı

• Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı

• Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı taahhüt etmekteyiz.