Oluklu Mukavva Terimleri - Yeşil Ambalaj

RİL: Oluklu mukavva levhanın katlanabilmesi için, oluklu makinasında, slotter’lerde veya kalıp bıçakları ile yapılan izlerdir. Matbaacılıkta pilyaj olarak adlandırılan bu sözcük, oluklu mukavva üreticilerince iz veya ril olarak ifade edilir.

SAFİHA: Oluklu makinasında istenilen boyutlarda kesilmiş oluklu mukavva levhalara, sektörde çok eski bir terim olan safiha adı verilir.

BİNDİRME: Kutularda kapat boylarının, en kenarı ortasında birleşmelerek, istenilen ölçüde birbiri üzerine taşımasıdır.

BOY KAPAĞI: Kutuda boy ölçüsünün uzantısı olan kapak.

COATING: Oluklu mukavva yüzeyinin; su, nem, yağ geçirgenliğine karşı direncini artırmak için çeşitli maddelerle kaplama işlemidir. Geçmişte mum(wax) cinsi malzeme kullanırken, bugün kağıdın tekrar kullanımını olumsuz etkilemeyen su bazlı ürünler kullanılmaktadır. Uygulama yeri oluklu makinasıdır.

DALGA: Oluklara dik olan kesitte görülen ondüle, şekli nedeniyle dalga adıyla tanımlanır.

DALGA BOYU: Tek yüzlü veya oluklu mukavvada ondüle yapışma noktalarının arasındaki mesafedir.

DALGA YÜKSEKLİĞİ: Ondüle edilmiş fluting kağıdın oluşturduğu üst ve alt kemerler arasında kalan yüksekliktir.

DAR YÜZ: Kutuda, en ve yüksekliğin oluşturduğu yüz.

EKLEME KULAĞI: Oluklu mukavva levhayı, prizma haline getirmek için, dar ve geniş yüzü birleştiren, 25-40mm. eninde ve kutu yüksekliği boyundaki dar şerittir.

EMPRENYE: Oluklu mukavvaya dayanıklılık, neme direnç, yüksek istif mukavemeti kazandırmak amacı ile fluting kağıdına, parafin vb. malzeme emdirilme işlemidir. Oluklu makinasında uygulanır.

EN KAPAĞI: Kutuda en ölçüsünün uzantısı olan kapak.

FERMUAR BIÇAK : Oluklu mukavva kutularda açma işlemini kolaylaştırmak için kullanılan karşılıklı bıçaklardır. Kalıplı üretimde kullanılırlar.

GENİŞ YÜZ: Kutuda, boy ve yüksekliğin oluşturduğu yüz.

HAVALANDIRMA DELİĞİ: Oluklu mukavva kutuların içindeki ürünlerin havalanmasını sağlamak için, özel kalıplarla kesilmiş, genellikle daire şeklindeki deliklerdir.

KENAR ISKARTASI: Ölçü doğruluğu sağlamak amacı ile slotterdan geçen levhanın kenarından kesilen parçadır.

KULAK ISKARTASI: Ekleme kulağının alt ve üst kısmından kesilen parçadır.

OLUK YÖNÜ: FEFCO’ya göre iç taranmış bir üçgen ile ifade edilir. Oluklu makinasında çalışma yönüne dik, kutu üretim makinalarında ise çalışma yönüne paraleldir.

OLUKLU RİLİ: Oluklu mukavva levhaya, kutu kapaklarının katlanabilmesi için, oluklu makinasında atılan rillerdir. Daima oluklara dik gelirler.

PERFORASYON: Oluklu mukavva levhanın istenilen yerden her iki yöne (iç-dış) kolaylıkla katlanabilmesi için, aynı hat üzerinde sadece belirli noktalarda kesilmesidir. Kalıplı üretimde kullanılır.

PREPRINTING: Oluklu mukavva kutularda istenen baskının, kullanılan liner kağıdına bobin olarak basılmasıdır. Olukludan çıkan levhar baskılı olarak çıkarlar.

SKIP FEED : Oluklu mukavva levha boyu, slotter silindir çevresinden daha uzun olması halinde, makinadan, silindirin iki turuna karşılık bir levha geçilerek ıskalama yapılmasıdır.

SLOT ISKARTASI: Yarıkların içinden çıkan kırpıntıya denir.

SLOTTER RİLİ: Olukludan rillenerek çıkan levhalara, kutu yan yüzlerini oluşturmak için slotterde atılan rillerdir. Oluklara paralel gelirler.

SLOT-YARIK: Kutu kapaklarını oluşturmak için, slotter rillerinin devamında açılan yarıklardır.

TEAR TAPE: Oluklu mukavva kutularda açma işlemini kolaylaştırmak için, oluklu makinasında, levhanın istenilen noktasında/ noktalarında oluklara dik olarak yapıştırılan, 4-6 mm eninde polipropilen yırtma bantıdır.

TUTAMAK: Oluklu mukavva kutuların taşınmasını kolaylaştırmak için genellikle kutu dar yüzlerinde yer alan, el girebilecek büyüklükte (30x90mm), özel kalıplarla tam veya yarım kesilmiş deliklerdir.

UPS-OPS-TWIN FLUTE-DUAL ARCH: Oluklu mukavvaya dayanıklılık, yüksek istif muvameti kazandırmak amacı ile, tek fluting kağıdı yerine, düşük gramajlı iki kağıdın özel yaptırıcı ile birleştirildikten sonra ondüle edilerek kullanılmasıdır.

UZATILMIŞ EKLEME KULAĞI: Yapıştırma kutularda, kulak açılmasını önlemek amacı ile ekleme kulağının oluklu rili üstüne taşacak (40mm.) şekilde uzatılması.